Πρεσσαριστά Θηλιές - Komatsu

ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΩΝΙΕΣ KOMATSU

Πρεσσαριστά Θηλιές - Komatsu

ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΣΑΣ ΘΗΛΥΚΑ KOMATSU

Πρεσσαριστά Θηλιές - Komatsu

ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΣΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ KOMATSU

Πρεσσαριστά Θηλιές - Komatsu

ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΣΑΣ ΘΗΛΙΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ

Πρεσσαριστά Θηλιές - Komatsu

ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΣΑΣ ΘΗΛΙΕΣ ΙΝΤΣΑΣ