Ελαστικοί Σωλήνες

THERMOPLASTIC R7

Ελαστικοί Σωλήνες

SAE 100 R5

Ελαστικοί Σωλήνες

SAE 100 ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ

Ελαστικοί Σωλήνες

R1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 150°C

Ελαστικοί Σωλήνες

SAE 100 R13-R15 – 6SP / DIN EN 856

Ελαστικοί Σωλήνες

DIN 20023 R9 / DIN EN 856 45P – 45H

Ελαστικοί Σωλήνες

SAE 100 R2AT 150°C (Πλυντηρίου)

Ελαστικοί Σωλήνες

SAE 100 R2AT / 2SN DIN EN 853

Ελαστικοί Σωλήνες

SAE 100 R1AT / 1SN DIN EN 853