Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΓΩΝΙΕΣ 45° UNF ΤΡΕΛΛΕΣ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΤΡΕΛΛΕΣ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΑΜΒΛΕΙΕΣ 45° UNF ΜΕ BSP ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΑΜΒΛΕΙΕΣ 45° UNF ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ NPTF ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ BSP ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΜΑΣΤΟΙ ΜΕΤΡΙΚΟΙ L-S ΜΕ UNF ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ NPTF ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ ΜΕΤΡΙΚΟ ΒΑΣΗ

Ρακόρ Σφυρήλατα Πιέσεως

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΜΕ BSP ΒΑΣΗ